en önemli polisakkaritler

GLİKOJEN
Hayvan ve insanlarda çok sayıda glikoz birbirlerine bağlanarak glikojenleri meydana getirirler ve böylece çok sayıda şeker depolanmış olur. Kas hücrelerinin yaklaşık yüzde 2-3’ünü glikojen oluşturur. Vücut enerjiye ihtiyaç duydukça glikozlar tek tek enzimler yardımı ile polimerden kopartılır ve enerji üretiminde kullanılırlar.

NİŞASTA
Nişasta çok sayıda glikozun birbirlerine a denilen bağlarla bağlanması ile oluşur. Glikozun bitkilerdeki depolanmış hâlidir ve enerji üretiminde kullanılır. Nişasta granülleri bitkilerin kök, gövde, yaprak, tohum, meyve ve polenlerinde bulunur. Patates, pirinç, mısır, buğday bol miktarda nişasta içerirler ve insanların başlıca besin kaynaklarıdırlar.
Mısırdan üretilen tatlı şurup!
İkinci Dünya Savaşında başgösteren şeker kıtlığı ister istemez yeni arayışlara sebep oldu. Glikozun tatlı olmasına rağmen, çok sayıda glikozun bağlanarak oluşturduğu nişasta tatsızdır. Eğer bir şekilde nişastadaki glikozları birbirinden koparmak mümkün olsa, tatsız nişastadan tatlı glikoz elde etmek mümkün olacaktı. Araştırmalar neticesi, asit kullanılarak bu başarıldı. Suda çözünen nişastaya gereken miktarda asit eklendiğinde glikoz şurubu elde edilebiliyordu. Halbuki, bizlerin vücudunda veya mikroorganizmalarda nişastanın parçalanması her zaman yapılan sıradan bir işlemdir. Bu işlem incelendiğinde, bu iş için amilaz adı verilen bir enzimin görevli olduğu anlaşıldı. Yine tabiatı taklit eden bilim adamları, bakterileri kullanarak amilaz enzimini çok miktarda üretmeyi başardılar. Artık asit yerine amilaz enzimi yardımıyla çok daha kolay ve zararsız bir şekilde nişastadan glikoz şurubu üretilmektedir. Her sene dünyada üretilen mısır nişastasının yaklaşık yüzde 70’i glikoz şurubuna dönüştürülmektedir.
Patates tabaklar
Nişastadan—eğer istenirse—glikoz şurubu yapılabileceği gibi, bu şurubu koyabileceğiniz plastik bardak yapmanız da mümkündür. Evet, yanlış okumadınız! Plastik bardak, tabak veya daha değişik ürünler artık patates nişastası kullanılarak üretilebilmektedir. İngiltere’de bulunan Potatopak firması papates cipsi fabrikalarının atık patateslerini kullanarak ürettiği plastik tabak, bardak ve tepsileri piyasaya sürmüş durumda. Bu yeni ürünler, diğer plastikler gibi çevre kirliliğini artırmak yerine hemen tabiatta çözünebildikleri için, çevre dostudurlar. Ayrıca, diğer plastikler gibi üretim aşamasında kirli atıklara sebep olmaktan da uzak durumdadırlar. Üstelik, firmanın dediğine göre tamamen doğal malzeme kullanıldığı için, yanlışlıkla yenilseler bile zararlı değiller!

KİTİN
Kitin dünyada ikinci en fazla bulunan organik maddedir ve glikozların birbirlerine b bağları ile bağlanması ile üretilir. Ama ek olarak bir de her glikoza asetamid grubu eklenmiş ve sadece bu farklılık ile nişasta veya selülozdan çok daha farklı bir yapı olarak karşımıza çıkarılmıştır. Yengeçlerin, deniz kabuklularının ve böceklerin sert kabukları bu maddenin yoğun olarak bulunduğu yerlerdir.
Kitin, örümcek ağlarından bitki ve hayvan hücrelerine kadar her yerde rastlanan bir moleküldür. Sağlam ve sert bir madde olarak böceklerin ve salyangoz gibi yumuşak canlıların tehlikelerden korunmasını sağlar. Her sene, pek çok deniz mahlukunun evi ve sığınağı olan bu kabukların trilyonlarcası içlerindeki canlının yaşamını yitirmesi sonucu okyanus ve deniz diplerine düşmektedir. Eğer onları temizleyecek görevliler yaratılmamış olsaydı, denizlerin dipleri metrelerce kabuk ile dolardı. Ancak, bu iş için gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük görevliler vazifelendirilmiştir: vibrio furnisii adı verilen bakteriler. Bu bakteriler kitini parçalayabilen bir enzim üretirler ve bir dizi kimyasal işlemden sonra glikoz ve amonyak hâline dönüştürürler. Kitin endüstriyel veya tıbbî amaçlarla değişik ürünler için kullanılmaktadır.

DÜNYADA EN ÇOK BULUNAN
ORGANİK MADDE: SELÜLOZ
Selüloz, bitki hücre duvarlarının ana yapı maddesidir. Ağaç gövdelerinin sağlam yapısı selüloz ile sağlanmaktadır. Lineer glikozların birbirlerine b bağları ile bağlanması ile oluşur. Yani, nişastadan farkı, sadece glikozların birbirine bağlanışındaki bağın yönüdür! Malzeme olarak aynı olmasına rağmen, glikozların bağlanma yönündeki farklılık, molekülü fiziksel olarak nişastadan tamamen farklılaştırmaktadır. Meselâ, nişastanın aksine, selülozun suda çözünmez ve kuvvetli bir yapısı vardır... Her selüloz zincirinde yaklaşık 12.000 glikoz bulunur. Selülozu sadece bakteriler ve fungiler parçalayarak içerdiği glikoz ünitelerinden yararlanabilirler. Termitler ve inek gibi hayvanların midelerine rahmet eseri olarak yerleştirilen mikroorganizmalar bu hayvanların da selülozu besin olarak kullanabilmelerini sağlar. Pamuk, selülozun en doğal saf hâlidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !